ARHITEKT PRO

Arhitekt Pro doo izlazi pred svako zainteresovano lice sa konkretnom ponudom koja definiše sve aspekte planiranja i pribavljanja odgovarajućih dozvola i upoznavanja klijenta sa troškovima i dinamikom izvođenja objekta.
USLUGE

PROJEKTOVANJE, LEGALIZACIJA, IZGRADNJA